אגדים group
רוטמן בעמק
  • יזם: רוטמן השקעות ובניה בע"מ
  • אדריכל: הרצל רפאלי
  • שימוש: מגורים
  • אכלוס: 2017-2018
  • היקף הפרוייקט: 4 בניינים בעל 132 יח"ד
  • שירות: תיאום ופיקוח הביצוע