אגדים group
  • יזם: מזרחי טפחות
  • אדריכל: אוקה אדריכלים
  • שימוש: משרדים
  • אכלוס: 2021
  • שירות: נהול תאום ופיקוח

מט"ל 1 מט"ל 1 מט"ל 1 מט"ל 1 מט"ל 1 cam09-03 cam02-03 מט"ל 1 מט"ל 1 cam01-03b