אגדים group
Migdaley-gan-hair-Hadera
  • יזם: אהוד רוטמן
  • אדריכל: יובל רגב
  • שימוש: מגורים
  • אכלוס: 1998
  • היקף הפרוייקט: 103 יח"ד
  • שירות: ניהול פרוייקט (במסגרת אפרתי מדפיס)