אגדים group
הר נוף ירושלים
  • יזם: קריית חלב ודבש
  • שימוש: מסחר מבני ציבור ומגורים שלב א' 112 יח"ד ושלב ב' 218 יח"ד
  • אכלוס: 2023-2026
  • היקף הפרוייקט: 120 מיליון ש"ח
  • שירות: הפרויקט יכלול כחמישי מבני מגורים חניון תת קרקעי ומבני ציבור כגון: בית כנסת מעוני יום ואשכול גנים אשר יוקמו באותו המתחם

קבלן מבצע: אגדים הנדסה ובניה בע"מ

ניהול תיאום ופיקוח: ארביב קהת ראשה