אגדים group
בנק מזרחי, לוד
  • יזם: מזרחי טפחות
  • שימוש: מרכז לוגיסטי מחשוב והדרכה
  • היקף הפרוייקט: 180 מיליון ש"ח
  • שירות: תיאום פיקוח וניהול הביצוע

מט"ל 1 מט"ל 1 מט"ל 1 מט"ל 1 מט"ל 1 מט"ל 1 מט"ל 1