אגדים group

שאלתם את עצמכם איך אתם יודעים שהמבנה שמציעים לכם באמת ירוק?
אנחנו באגדים Group באנו לענות על השאלה!

כדי להסדיר את נושא הבנייה הירוקה ולמנוע "התירקקות" (טיוח ירוק, מתן תדמית סביבתית למוצר או התנהלות שאינה סביבתית) גובשו בעולם מספר תקנים לבנייה ירוקה המאפשרים למבנים לקבל הסמכה רשמית ומבוקרת כבניין ירוק, כגון ה- LEED האמריקאי, ה- BREEAM הבריטי, וה- Green Star האוסטרלי. בישראל, מכון התקנים בשיתוף המשרד להגנת הסביבה פרסם את תקן 5281, התקן הישראלי לבנייה ירוקה.
התקן המציע קטגוריות לבחינה ומדדים להגדרת מבנה ירוק. הקטגוריות מתייחסות לנושאים כגון: אנרגיה, מים, חומרים, פסולת, בריאות, תחבורה ועוד. התקן מעניק ניקוד עבור עמידה בדרישות המפורטות בקריטריונים. עמידה בתנאי הסף וצבירה של מינימום 55 נק' מזכה פרויקט בהגדרה "בניין ירוק" כאשר הדירוג (1-5 כוכבים) הוא בהתאם לנקודות שנצברו. כל מבנה המעוניין לקבל הכרה רשמית כבניין ירוק נדרש לעבור תהליך של התעדה ע"י גוף מקצועי אובייקטיבי מאושר כגון מכון התקנים הישראלי או חברת IQC.

בואו לראות פרוייקטים ירוקים שלנו!