אגדים group

אמנת ערכים שנחתמה ביום 16 בנובמבר 1999

אנו קובעים בזאת את מנת הערכים והכוונות שילוונו במשך כל ימי פעילות וקיום החברות ויעמדו כנר לרגלנו ולרגלי עובדי הארגון בכל מעשה ובכל החלטה שנעשה בתוך הארגון או מטעמנו.

יושר ואמינות:

נשאף לעשות עסקים ולבצע את עבודתינו ביושר מוחלט ובמקצועיות שאינה מתפשרת תוך בנית אמינות גבוהה בתוך הארגון ומחוצה לו.

איכות:

נשאף להגיע, בכל מעשינו, לסטנדרטים הגבוהים ביותר של מצויינות ואיכות על מנת שנוכל להיות גאים בעבודתינו, ללמוד, להתפתח ולשפר בכל עת.

חשיבות התוצאות:

נשאף להוציא לפועל את אתגרינו ומטרותינו תוך התמקדות בתוצאות העשייה. ניקח אחריות על התוצאות, תהיינה אשר תהיינה. נתמודד עימן ונלמד מהן ככל שניתן.

לקוחות:

נשאף להקשיב ולהגיב לצרכי לקוחותינו ולספק אותם במסגרת מטרות הארגון וסוג העבודות והשירותים שינתן.

עובדים ומנהיגות:

הצלחת הארגון תיגזר מיכולת עובדיו ומביצועיהם ועל כן חשיבותם הרבה לארגון. פיתוח מנהיגות, חשיבה יצירתית, קריאת תיגר על אתרים ונחישות לביצוע.

המשימות יהיו לאבני הדרך של הארגון.

 

 

 

-ערכים - אגדים + אקר