אגדים group

מתוך טקס הנחת אבן פינה באגדים Group לפרוייקט "כרמל מול ים"