אגדים group

דרושים:

  • מנהלי פרויקטים  3 שנות נסיון
  • מהנדסי ביצוע
  • הנדסאי  בניין
  • מנהלי עבודה

קורות חיים  יש להעביר  ל agadim@agadim-group.co.il

* מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים יחד